Znaleziono 28 artykułów

Jolanta Przyłuska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biblioteka medyczna jako wsparcie intelektualne dla środowiska naukowego Jolanta Przyłuska s. 11-20
Baza Scopus jako narzędzie do analizy bibliometrycznej - praktyczne zastosowanie w bibliotece medycznej Jolanta Przyłuska s. 24-30
Jak dzielić się wiedzą – dotacje na innowacje w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi Jolanta Przyłuska s. 25-31
Repozytorium tematyczne publikacji powstałych w ramach sieci doskonałości ECNIS Jolanta Przyłuska Anna Radomska s. 42-45
Strony internetowe bibliotek uczelni medycznych i instytutów naukowych Jolanta Przyłuska s. 52-82
Umiejętność budowania oferty informacyjnej zgodnie z potrzebami użytkowników : doświadczenia Biblioteki Naukowej IMP w Łodzi Jolanta Przyłuska Anna Radomska s. 65-68
Źródła informacji dla bibliotekarzy medycznych – przegląd wybranych czasopism zagranicznych Jolanta Przyłuska s. 69-76
Kolekcja Instytutu Medycyny Pracy w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA Justyna Ortman Jolanta Przyłuska Anna Radomska s. 126-134
Gromadzenie zbiorów czy zapewnianie dostępu do źródeł wiedzy – kierunki działania Biblioteki Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi Jolanta Przyłuska s. 180-187
Możliwości i ograniczenia bibliotek instytutów naukowych w zakresie zintegrowanych usług bibliotecznych Jolanta Przyłuska s. 193-197
Article level metrics - wskaźniki popularności publikacji naukowych Justyna Ortman Jolanta Przyłuska Anna Radomska s. 212-222
Efektywność wykorzystywania źródeł informacji naukowej a potrzeby edukacyjne użytkowników Jolanta Przyłuska s. 214-222
Identyfikacja autorów w serwisach dla naukowców na przykładzie ORCID Justyna Ortman Jolanta Przyłuska Anna Radomska s. 223-230
Prezentacja Bazy Scopus jako narzędzia do analizy bibliometrycznej Jolanta Przyłuska s. 224-239
Open Access w czasopismach medycznych Jolanta Przyłuska s. 364-382
Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź – IMP, 4 VI 2014 r Jolanta Przyłuska s. 366-370
Wykorzystanie bazy MEDLINE do analizy polskiego piśmiennictwa z medycyny pracy Jolanta Przyłuska s. 379-388
Otwarte repozytoria sposobem na rozpowszechnianie wiedzy medycznej Jolanta Przyłuska s. 387-406
Centra Dokumentacji WHO Jolanta Przyłuska s. 418-423
Polskie czasopisma medyczne a wykorzystanie technologii informacyjnych Justyna Maczuga Jolanta Przyłuska Anna Radomska s. 430-440
Współpraca amerykańskich bibliotek medycznych w dziedzinie informacji toksykologicznej Jolanta Przyłuska s. 443-452
Funkcja informacyjna biblioteki instytutowej Jolanta Przyłuska s. 447-451
Jak opublikować artykuł według zasad Open Access – porady dla autorów publikacji medycznych Jolanta Przyłuska s. 471-477
Wskaźniki bibliometryczne w ocenie aktywności publikacyjnej pracowników naukowych Justyna Maczuga Jolanta Przyłuska s. 516-520
Wykorzystanie bazy Web of Science do analizy bibliometrycznej publikacji pracowników Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi Justyna Maczuga Jolanta Przyłuska s. 520-528
Medical Library as an Intellectual Support for Users Jolanta Przyłuska s. 522-533
Seminarium: „Praca, zdrowie, środowisko – platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi” : Łódź – IMP, 16 XII 2013 r. Jolanta Przyłuska s. 567-576
Biblioteki medycznych instytutów naukowo-badawczych Jolanta Przyłuska Anna Radomska s. 674-693