Znaleziono 4 artykuły

Joanna Madalińska-Michalak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pasja pracy nauczycieli osiągających sukcesy zawodowe a potrzeba rozwijania ich kompetencji emocjonalnych Joanna Madalińska-Michalak s. 13-35
Osobliwości pracy dyrektora szkoły – dążenie do mistrzostwa i równowagi życiowej Joanna Madalińska-Michalak s. 27-39
"Przywództwo edukacyjne : współczesne wyzwania", Stefan M. Kwiatkowski, red. Joanna Madalińska-Michalak, Warszawa 2014 : [recenzja] Kinga Sobieszczańska Stefan M. Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Joanna Madalińska-Michalak (aut. dzieła rec.) s. 285-288
School Principal Leadership and Learning through Practitioner Research : Towards Innovations in Education = Przywództwo dyrektora szkoły i uczenie się poprzez badania praktyczne : ku innowacjom w edukacji Joanna Madalińska-Michalak s. 1371-154