Znaleziono 6 artykułów

Józef Makselon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Psychologiczne aspekty cierpienia Józef Makselon s. 71-83
Specyfika postaw wobec śmierci Józef Makselon s. 113-134
Purpose of life and attitude toward death Józef Makselon s. 145-155
"Człowiek przełomu tysiącleci", red. Józef Makselon, Borys J. Soiński, Kraków 2000 : [recenzja] Henryk Krzysteczko Józef Makselon (aut. dzieła rec.) Borys J. Soiński (aut. dzieła rec.) s. 185-188
"Funkcja postawy religijnej w osobowości człowieka", Władysław Prężyna, Lublin 1931 : [recenzja] Józef Makselon Władysław Prężyna (aut. dzieła rec.) s. 197-200
"Człowiek wobec śmierci : aspekty psychologiczno-pastoralne", red. Józef Makselon, Kraków 2005 : [recenzja] Stanisław Pamuła Józef Makselon (aut. dzieła rec.) s. 294-297