Znaleziono 2 artykuły

J. Makselon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Człowiek przełomu tysiącleci : Problemy psychologiczne : materiały z XXXI Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki. Częstochowa 12-14 IX 1999 r.", red. J. Makselon i B.J. Soiński, Kraków 2000 : [recenzja] Janusz Czarny J. Makselon (aut. dzieła rec.) B.J. Soiński (aut. dzieła rec.) s. 208-210
"Człowiek przełomu tysiącleci : problemy psychologiczne : materiały z XXXI Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki", J. Makselon, B.J. Soiński, Kraków 2000 : [recenzja] Władysław Chaim J. Makselon (aut. dzieła rec.) B.J. Soiński (aut. dzieła rec.) s. 211-216