Znaleziono 6 artykułów

Władysław Chaim

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
(Wielo)wmiarowość religijności Władysław Chaim s. 55-94
Kazania, które bolą słuchaczy Władysław Chaim s. 135-150
"Człowiek przełomu tysiącleci : problemy psychologiczne : materiały z XXXI Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki", J. Makselon, B.J. Soiński, Kraków 2000 : [recenzja] Władysław Chaim J. Makselon (aut. dzieła rec.) B.J. Soiński (aut. dzieła rec.) s. 211-216
"Kto pyta nie błądzi : w kościele - w szkole - w rodzinie", Janusz Tarnowski, Toruń 1995 : [recenzja] Władysław Chaim Janusz Tarnowski (aut. dzieła rec.) s. 254-257
Umiejscowienie poczucia kontroli a nasilenie potrzeb, lęku i mechanizmów obronnych Władysław Chaim s. 275-283
"Einfuehrung in die Religionspsychologie", red. Christian Henning, Sebastian Murken, Erich Nestler, Paderborn 2003 : [recenzja] Władysław Chaim Christian Henning (aut. dzieła rec.) Sebastian Murken (aut. dzieła rec.) Erich Nestler (aut. dzieła rec.) s. 435-453