Znaleziono 35 artykułów

Janusz Tarnowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej Janusz Tarnowski s. 5-23
Przez inicjację sakramentalną do spotkania z Bogiem Janusz Tarnowski s. 41-53
Problem komunikacji interpersonalnej w katechezie dorosłych Janusz Tarnowski s. 43-58
Spotkanie z Bogiem jako zasadniczy kierunek wychowania chrześcijańskiego Janusz Tarnowski s. 51-63
Egzystencjalne wprowadzenie do małżeństwa Janusz Tarnowski s. 53-61
Powołanie kapłańskie i zakonne - problem wychowania egzystencjalnego Janusz Tarnowski s. 63-77
Uwarunkowanie charakterologiczne katechezy Janusz Tarnowski s. 67-114
Biuletyn katechetyczny Jan Charytański Władysław Kubik Janusz Tarnowski s. 109-122
Nowy model katechezy młodzieżowej : Wprowadzenie Janusz Tarnowski s. 111-112
Biuletyn katechetyczny Janusz Tarnowski Władysław Kubik (aut. dzieła rec.) s. 111-137
Biuletyn katechetyczny Jan Charytański Janusz Tarnowski s. 113-130
Biuletyn katechetyczny Jan Charytański Władysław Kubik Janusz Tarnowski s. 121-147
Wprowadzenie alumnów w katechizację parafialną Janusz Tarnowski s. 124-139
Zarys modelu katechezy młodzieżowej Janusz Tarnowski s. 128-138
Biuletyn katechetyczny Jan Charytański Janusz Tarnowski s. 129-148
Biuletyn katechetyczny Jan Charytański Janusz Tarnowski s. 139-149
Potrzeby młodzieży jako antropologiczna podstawa katechezy Janusz Tarnowski s. 143-150
Biuletyn katechetyczny Jan Charytański Janusz Tarnowski s. 147-165
Biuletyn katechetyczny Jan Charytański Władysław Kubik Janusz Tarnowski s. 151-176
Rola dzieci w dialogu homiletycznym Janusz Tarnowski s. 151-161
Jak młodzi wierzą? : Materiały duszpasterskie Janusz Tarnowski s. 163-173
Próba oceny polskiego programu katechetycznego : w zakresie szkół ponadpodstawowych Janusz Tarnowski s. 165-175
"L'educazione dell'affettività alla luce della psicologia di s. Tommaso d'Aquino", Felice Bednarski, Massimo-Milano 1986 : [recenzja] Janusz Tarnowski Felice Adalberto Bednarski (aut. dzieła rec.) s. 169-170
"Siedem lat dialogu", Janusz Tarnowski, Katowice 1986 : [recenzja] Barbara Murawska Janusz Tarnowski (aut. dzieła rec.) s. 170-171
"Report über den holländischen katechismus : Dokumente, Berichte, Kritik", Freiburg-Basel-Wien 1969 : [recenzja] Janusz Tarnowski s. 184-186
"Schälermitverantwortung : Idee und Verwirklichung an einer Internatsschule", Leo Kunz, Solothurn 1968 : [recenzja] Janusz Tarnowski Leo Kunz (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"Kleine Theologie der Kindheit", Anselm Keel, Solothurn 1969 : [recenzja] Janusz Tarnowski Anselm Keel (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Stotternde Kinder", Maria Hess, Solothurn 1967; "Kind und Spiel", Gertrud Strebel, Solothurn 1967 : [recenzja] Janusz Tarnowski Maria Hess (aut. dzieła rec.) Gertrud Strebel (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Die vergleichende Pädagogik in der DDR. Eine disziplingeschichtlische Untersuchung", Adelheid Busch, München 1983 : [recenzja] Janusz Tarnowski Adelheid Busch (aut. dzieła rec.) s. 190-191
Powrót do źródeł w wychowaniu chrześcijańskim według Vaticanum II Janusz Tarnowski s. 199-213
"Z tajników naszego "ja". Typologia osobowości wg R. Le Senne'a", Janusz Tarnowski, Poznań 1987 : [recenzja] Barbara Murawska Janusz Tarnowski s. 199-200
"Staunen und Erfahren als Wege zu Gott", Klemens Tilmann, Einsiedeln-Zürich-Köln 1968 : [recenzja] Janusz Tarnowski Klemens Tilmann (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Wychowanie do pokoju z Bogiem i ludźmi", Janusz Tarnowski, Poznań 1985 : [recenzja] Barbara Murawska Janusz Tarnowski (aut. dzieła rec.) s. 206-208
"Próby dialogu z młodymi. Prekatecheza egzystencjalna", Janusz Tarnowski, Katowice 1983 : [recenzja] Barbara Murawska Janusz Tarnowski (aut. dzieła rec.) s. 213-215
"Kto pyta nie błądzi : w kościele - w szkole - w rodzinie", Janusz Tarnowski, Toruń 1995 : [recenzja] Władysław Chaim Janusz Tarnowski (aut. dzieła rec.) s. 254-257