Znaleziono 6 artykułów

Klemens Tilmann

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odnowa katechetyczna a praktyka nauczania religii Klemens Tilmann Julian Sulowski (tłum.) s. 5-18
Jak mówić z młodzieżą o Bogu i religii? Klemens Tilmann Julian Sulowski (tłum.) s. 25-38
Wychowanie religijne dawniej i dziś Klemens Tilmann Julian Sulowski (tłum.) s. 29-42
"Staunen und Erfahren als Wege zu Gott", Klemens Tilmann, Einsiedeln-Zürich-Köln 1968 : [recenzja] Janusz Tarnowski Klemens Tilmann (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Übungsbuch zur Meditattion : Stoffe, Anleitungen, Weiterführungen", Klemens Tilmann, Zürich-Einsiedeln-Köln 1973 : [recenzja] Stefan Moysa Klemens Tilmann (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Die Führung zur Meditation - Christliche Glaubensmeditation - Ein Werkbuch", t. 2, Klemens Tilmann, Hedvig-Teresia von Peinen, Zürich-Köln-Einsiedeln 1978 : [recenzja] Jan Tomczak Hedvig-Teresia von Peinen (aut. dzieła rec.) Klemens Tilmann (aut. dzieła rec.) s. 210-211