Znaleziono 8 artykułów

Dariusz Manasterski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tradycje kulturowe grupy Linin we wczesnej fazie kultury trzcinieckiej na Mazowszu w świetle materiałów ze stanowisk w Raszynie i w Regułach koło Warszawy Katarzyna Januszek Dariusz Manasterski s. 3, 41-48
Iwieńsko-trzciniecki komponent stylistyczny we wczesnobrązowej ceramice Pojezierza Mazurskiego Dariusz Manasterski s. 37-44, 89-94
Ząbie, st. 10, gm. Olsztynek, woj. olsztyńskie, AZP 28-16 Dariusz Manasterski Adam Waluś s. 129
Schyłkowoneolityczny grób szkieletowy z ozdobami bursztynowymi ze stanowiska X w Ząbiu, woj. warmińsko-mazurskie Dariusz Manasterski Karol Piasecki Adam Waluś s. 145-166, 18
Typ Juodkrantė : iwieński i trzciniecki komponent stylistyczny w ceramice z rzucewskiej osady w Suchaczu Dariusz Manasterski s. 151-168
Rusiec, st. 2, gm. Nadarzyn, woj. warszawskie, AZP 60-64 Dariusz Manasterski Adam Waluś s. 155
Uwagi na temat krzemieniarstwa w grupie środkowopolskiej kultury łużyckiej w młodszym okresie epoki brązu Dariusz Manasterski Adam Waluś s. 207-212
Osada czy miejsce kultu? : stanowisko II w Wyszemborku, gmina Mrągowo, województwo olsztyńskie, w świetle badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 1995-1996 Dariusz Manasterski Adam Waluś s. 349-366