Znaleziono 34 artykuły

Ewa Marczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podebłocie, st. 1, gm. Trojanów, woj. siedleckie, AZP 69-73/- Paul Barford Jerzy Gąssowski Ewa Marczak s. 77-78
Podebłocie, st. 5, gm. Trojanów, woj. siedleckie, AZP 69-73/- Paul Barford Jerzy Gąssowski Ewa Marczak s. 78
Podebłocie, st. 1, gm. Trojanów, woj. siedleckie, AZP 69-73/- Paul Barford Jerzy Gąssowski Ewa Marczak s. 79-80
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podebłocie, st. 1, grodzisko, gm. Trojanów, woj. siedleckie, AZP 69-73/- Paul Barford Jerzy Gąssowski Ewa Marczak s. 79-80
Podebłocie, st. 5, gm. Trojanów, woj. siedleckie, AZP 69-73/- Jerzy Gąssowski Ewa Marczak s. 80-81
Podebłocie, st. 2, gm. Trojanów, woj. siedleckie, AZP 69-73/- Jerzy Gąssowski Ewa Marczak Piotr Topór s. 80-81
Podebłocie, st. 3, gm. Trojanów, woj. siedleckie, AZP 69-73/- Jerzy Gąssowski Ewa Marczak s. 81-82
Stasin, st. 6, gm. Trojanów, woj. siedleckie, AZP 69-73/- Paul Barford Jerzy Gąssowski Ewa Marczak s. 82-83
Podebłocie, st. 3, gm. Trojanów, woj. siedleckie, AZP 69-73/- Jerzy Gąssowski Rafał Maciszewski Ewa Marczak Marzanna Zieleniewska s. 82
Stasin, st. 6, gm. Trojanów, woj. siedleckie, AZP 69-73/- Paul Barford Jerzy Gąssowski Ewa Marczak s. 83
Podebłocie, gm. Trojanów, woj. siedleckie, St. 3 - osada, AZP 69-73 Jerzy Gąssowski R. Maciszewski Ewa Marczak M. Zieleniewska s. 84-85
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podebłocie, st. 1 - grodzisko, gm. Trojanów, woj. siedleckie, AZP 69-73/- Jerzy Gąssowski Ewa Marczak Agnieszka Żelechowska s. 101-102
Podebłocie, st. 2, gm. Trojanów, woj. siedleckie, AZP 69-73/- Jerzy Gąssowski Ewa Marczak Piotr Topór s. 101-102
Podebłocie, st. 5 - osada przygrodowa, gm. Trojanów, woj. siedleckie, AZP 69-73/- Jerzy Gąssowski Marcin Kołacz Ewa Marczak s. 102
Podebłocie, st. 3, gm. Trojanów, woj. siedleckie, AZP 69-73/- Jerzy Gąssowski Rafał Maciszewski Ewa Marczak s. 102
Stasin, st. 6, gm. Trojanów, woj. siedleckie, AZP 69-73/- Jerzy Gąssowski Ewa Marczak Magdalena Sosna s. 106
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podebłocie, gm. Trojanów, woj. siedleckie, st. 3 - osada wczesnośredniowieczna Jerzy Gąssowski Ewa Marczak s. 109-110
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wyniki badań archeologicznych wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Truszkach Zalesiu, województwo podlaskie w 2003 roku Ewa Marczak s. 127-134
Podebłocie, gm. Trojanów, woj. łomżyńskie. Stanowisko 1 - grodzisko. Stanowicko 3 - osada Jerzy Gąssowski Ewa Marczak Ewa Twarowska s. 140
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ruś, gm. Wizna, woj. łomżyńskie. Stanowisko 1 "Okop" Jerzy Gąssowski Lech Kaczmarek Ewa Marczak s. 142-143
Truszki Zalesie, gm. Kolno, woj. łomżyńskie. Stanowisko 1 - grodzisko "Okop". Stanowisko 2 - osada "Góra Wieża" Jerzy Gąssowski Ewa Marczak Jacek Wysocki s. 147-148
Truszki Zalesie, gm. Kolno, woj. łomżyńskie. Stanowisko 1 - grodzisko Jerzy Gąssowski Lech Kaczmarek Ewa Marczak s. 147
Cmentarzysko ciałopalne z okresu wczesnego średniowiecza w Stasinie, województwo mazowieckie : wyniki badań powierzchniowych : komunikat Ewa Marczak s. 153-157
Podebłocie, gm. Trojanów, woj. siedleckie. Stanowisko 3 - osada Jerzy Gąssowski Ewa Marczak s. 155-156
Wyniki analiz mineralogicznych i petrograficznych ceramiki z Podebłocia : komunikat Ewa Marczak s. 159-160
Podebłocie, gm. Trojanów, woj. siedleckie. Stanowisko 3 - osada Jerzy Gąssowski Ewa Marczak s. 170-171
Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na stanowisku 2 – „Góra Wieżowa” w Truszkach-Zalesiu, gmina Kolno, województwo podlaskie Ewa Marczak s. 193-200
Podebłocie, st. 5, gm. Trojanów, woj. siedleckie, AZP 69-73/- Jerzy Gąssowski Ewa Marczak Agnieszka Żelechowska s. 230-231
Podebłocie, st. 2, gm. Trojanów, woj. siedleckie, AZP 69-73/- Piotr Bartosik Joanna Borowska Jerzy Gąssowski Ewa Marczak s. 230
Wizualizacja danych bazy POLEURO w programie kartograficznym MAPINFO Ewa Marczak s. 238-246
Truszki-Zalesie, st. 4 (osada "Nikienki"), woj. podlaskie : badania w latach 2004-2005, 2007-2010 Ewa Marczak s. 1, 273-275
Truszki-Zalesie, st. 3 (osada "Siedlisko"), woj. podlaskie : badania w roku 2011 Ewa Marczak s. 355-358
Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowiskach 2 i 5 w Podebłociu, gmina Trojanów, województwo siedleckie, w 1996 roku Ewa Marczak s. 458-480
Wyniki badań mechanoskopowych trzech tabliczek z Podebłocia : komunikat Ewa Marczak s. 481-482