Znaleziono 17 artykułów

Jacek Wysocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gostynin, woj. płockie. Stanowisko 22 Jacek Wysocki s. 46-47
Bielawska Wieś, gm. Bielawy, woj. skierniewickie. Stanowisko 5 Jan Michalski Jacek Wysocki s. 62
Kompetencje przedsiębiorstwa a innowacje Jacek Wysocki s. 71-82
Stanowiska archeologiczne w krajobrazie kulturowym Mazowsza : problemy zarządzania i ekspozycji Jacek Wysocki s. 103-115
Szkolnictwo ukraińskie w województwie lubelskim w okresie PRL (1944-1965) Jacek Wysocki s. 119-136
Lasotki, gm. Budzeń Duży, woj. płockie. Stanowisko 4 - żwirownia Jacek Wysocki s. 138-139
Truszki Zalesie, gm. Kolno, woj. łomżyńskie. Stanowisko 1 - grodzisko "Okop". Stanowisko 2 - osada "Góra Wieża" Jerzy Gąssowski Ewa Marczak Jacek Wysocki s. 147-148
Równina Dolna, st. III, gm. Korsze, woj. olsztyńskie, AZP 15-68 Maria Wielgus-Wysocka Jacek Wysocki s. 154-155
Proboszczowice, gm. Stara Biała, woj. płockie. Stanowisko 2 Jacek Wysocki s. 156-157
    Zacytuj
  • Udostępnij
Równina Dolna, st. 3, gm. Korsze, woj. olsztyńskie, AZP 15-68/6 Maria Wielgus Jacek Wysocki s. 187
    Zacytuj
  • Udostępnij
Mały Płock, woj. łomżyńskie. Małopolski Zespół Osadniczy. Stanowisko 2a Jerzy Gąssowski Ewa Twarowska Jacek Wysocki s. 209-210
Stara Łomża, gm. Łomża, woj. łomżyńskie. Stan.1 - grodzisko - "Góra Królowej Bony", stan.2 - relikty kościoła i cmentarzysko "św. Wawrzyniec" Katarzyna Dmowska Jerzy Gąssowski Ewa Twarowska Jacek Wysocki s. 213-214
Zniszczenie stanowiska archeologicznego w świetle obowiązującego prawa oraz działań prokuratury i sądu Piotr Górny Jacek Wysocki s. 217-223
Innowacje produktowe na przykładzie rozwiązania dedykowanego do obsługi faktur elektronicznych Jacek Wysocki s. 223-236
Innowacje w strategii rozwoju przedsiębiorstwa Jolanta Rak Jacek Wysocki s. 227-241
Innowacje procesowe a proces kompleksowej obsługi faktur Jacek Wysocki s. 259-272
Próby zmian nazw miejscowości na Lubelszczyźnie w latach siedemdziesiątych XX w. Jacek Wysocki s. 285-318