Znaleziono 3 artykuły

Łucja Marek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Struktury SB odpowiedzialne za inwigilację kurii katowickiej (1956-1970) Łucja Marek s. 197-208
"<<Kler to nasz wróg...>> : Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na terenie województwa katowickiego w latach 1956–1970", Łucja Marek, Katowice 2009 : [recenzja] Henryk Olszar Łucja Marek (aut. dzieła rec.) s. 218
"Przypadek ks. Brunona Magotta. Studium źródłoznawcze dokumentacji kościelnej i akt aparatu bezpieczeństwa", Łucja Marek, Mariusz Trąba, Katowice 2010 : [recenzja] Antoni Zieliński Łucja Marek (aut. dzieła rec.) Mariusz Trąba (aut. dzieła rec.) s. 533-552