Znaleziono 3 artykuły

Ewa Markiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany w zachowaniach konsumentów na rynku turystycznym w erze społeczeństwa twórczego Ewa Markiewicz Agnieszka Niezgoda s. 37-45
Rynkowe determinanty różnicowania produktu globalnego w przedsiębiorstwie hotelarskim Ewa Markiewicz s. 211-226
Wpływ globalizacji i społeczeństwa informacyjnego na zachowania konsumentów na rynku turystycznym Ewa Markiewicz Agnieszka Niezgoda s. 227-242