Znaleziono 11 artykułów

Agnieszka Niezgoda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Popyt turystyczny : uwarunkowania i perspektywy rozwoju Agnieszka Niezgoda s. 11-25
Zmiany w zachowaniach konsumentów na rynku turystycznym w erze społeczeństwa twórczego Ewa Markiewicz Agnieszka Niezgoda s. 37-45
Stakeholders’ Relationships in the Sustainable Development of Tourist Destinations Katarzyna Czernek Agnieszka Niezgoda s. 39-52
Czas wolny jako determinanta marketingu usług turystycznych Agnieszka Niezgoda s. 95-103
Rola doświadczeń i relacji z podróży w kształtowaniu wizerunku miejsca Agnieszka Niezgoda s. 221-228
Wpływ globalizacji i społeczeństwa informacyjnego na zachowania konsumentów na rynku turystycznym Ewa Markiewicz Agnieszka Niezgoda s. 227-242
Znaczenie języka w decyzjach młodych konsumentów w wyborze miejsca wakacji - przykład Polski i Hiszpanii Małgorzata Bartosik-Purgat Agnieszka Niezgoda s. 233-244
Możliwości wykorzystania marketingu miejsc na obszarze recepcji turystycznej : istota i problemy Agnieszka Niezgoda s. 393-406
Wpływ czynników kulturowych na decyzje nabywcze turystów : (przykład Polski i Hiszpanii) Małgorzata Bartosik-Purgat Agnieszka Niezgoda s. 433-442
Seniorzy w przyszłości na przykładzie rynku turystycznego Ewa Jerzyk Agnieszka Niezgoda s. 475-489
Ekologiczne uwarunkowania zachowań nabywczych w turystyce Agnieszka Niezgoda s. 643-652