Znaleziono 1 artykuł

Andrei S. Markovits

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Nationbuiling and the politics of nationalism. Essays on Austrian Galicia", red. Andrei S. Markovits i Frank E. Sysyn, Cambridge 1982 : [recenzja] Andrzej Szwarc Andrei S. Markovits (aut. dzieła rec.) Frank E. Sysyn (aut. dzieła rec.) s. 417