Znaleziono 7 artykułów

Dariusz Markowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wystrój wnętrz dawnego sanatorium w Trzebiechowie : dzieło Henry'ego van de Velde : stan badań i prac konserwatorskich w latach 2004-2005 Barbara Bielinis-Kopeć Dariusz Markowski s. 5-28
Pianki polietylenowe jako warstwy amortyzujące nacisk wywierany na lico obrazu podczas trwania niektórych zabiegów konserwatorskich Dariusz Markowski s. 45-58
Ołtarz Panny Marii z Witoszyna dziełem Mistrza z Gościszowic Dariusz Markowski s. 49-70
Porównanie metod dublowania obrazów metodą próżniową i niskociśnieniową : ich wpływ na strukturę warstwy malarskiej oraz siłę spoiny klejowej Dariusz Markowski s. 51-61
Zastosowanie warstw amortyzujących zabezpieczających warstwę malarską na czas trwania niektórych zabiegów konserwatorskich Dariusz Markowski s. 53-80
Dwustronnie malowane kwatery tryptyku z Sątop - badania, problemy i przebieg konserwacji Dariusz Markowski Maria Roznerska s. 181-188
Zagadnienia badawczo-konserwatorskie wybranych obrazów olejnych na płótnie Eugeniusza Eibischa : wpływ ich budowy na stan zachowania i zakres prac konserwatorskich Przemysław Manna Dariusz Markowski s. 241-270