Znaleziono 18 artykułów

Maria Roznerska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy estetyczne malowideł ściennych przy konserwacji Srebrnej Pagody w Phnom Penh Solida Lim Maria Roznerska s. 33-44
Badanie możliwości zastosowania metylocelulozy jako spoiwa farb do punktowania malowideł ściennych Iwona Biały Maria Roznerska s. 45-70
Opracowanie metod rozwarstwiania dwustronnie malowanych kwater tryptyku z Sątop, województwo olsztyńskie : część I Maria Roznerska s. 71-87
Konserwacja obrazu na płótnie skurczonym wskutek zamoczenia wodą Bogumiła Rouba Maria Roznerska s. 73-85
Zastosowanie farb fluorescencyjnych do odróżniania punktowań i rekonstrukcji malowideł ściennych od oryginału Maria Roznerska s. 83-97
Zastosowanie warstw pośrednich obustronnie pokrytymi foliami z żywic sztucznych do dublowania obrazów Maria Roznerska Alina Skibińska s. 87-114
Wpływ dyspersji wodnej polioctanu winylu na stan zachowania podobrazi płóciennych Maria Roznerska Zuzanna Rozłucka Irena Wojtak s. 89-99
Zastosowanie warstw pośrednich obustronnie pokrytych foliami z żywic sztucznych do dublowania obrazów : część II Maria Roznerska Alina Skibińska s. 101-136
Badania możliwości zastosowania Antoxu do konserwacji zabytkowych obiektów polichromowanych Maria Roznerska s. 106-108
Prace badawczo-konserwatorskie w kościele Pokoju pw. Świętej Trójcy w Świdnicy w latach 1992-1993 Maria Roznerska Jacek Stachera s. 137-146
Badania nad strukturalnym utwardzaniem malowideł ściennych roztworami polietylenu o niskim ciężarze cząsteczkowym : wstępne próby laboratoryjne Maria Roznerska s. 139-160
Próba identyfikacji substancji wzmacniających drewno przy użyciu zapisu rentgenograficznego Maria Kiepuszewska Maria Roznerska s. 147-171
Badania nad utrwalaniem pudrujących się malowideł ściennych spoiwami z wybranych żywic akrylowych Maria Roznerska Zuzanna Rozłucka s. 173-193
Dwustronnie malowane kwatery tryptyku z Sątop - badania, problemy i przebieg konserwacji Dariusz Markowski Maria Roznerska s. 181-188
Badania nad uodpornienem farb do malowania i punktowania malowideł ściennych na atak mikroflory Maria Roznerska s. 189-201
Nowy wariant techniki dublowania na stole próżniowym Marcin Kozarzewski Maria Roznerska Ryszard Żankowski s. 205-209
Farby i spoiwa malarskie używane do punktowania i rekonstrukcji malarstwa sztalugowego : część I Maria Roznerska s. 211-215
Zastosowanie włóknin Firet Coremat do wykonania podłoży zastępczych dla przenoszonych malowideł ściennych, sgraffit i mozaik Julia Mowińska Robert Rogal Maria Roznerska s. 369-393