Znaleziono 6 artykułów

Robert Rogal

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zastosowanie past do usuwania pobiał z temperowych malowideł ściennych na przykładzie prac odkrywkowych w kościele pod wezwaniem św. Gertrudy w Darłowie Robert Rogal s. 27-32
Transfer renesansowego sgraffita z zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach : część I Robert Rogal s. 63-69
Usuwanie pobiał z temperowych malowideł ściennych o pudrującej lub odspajającej się od podłoża warstwie malarskiej Robert Rogal s. 81-106
Tuna El-Gebel: The 'Egyptian House' Murals Conservation Project : First Season in 2005 Robert Rogal s. 235-240
Ołtarz z kościoła w Ostrowąsach w świetle badań historycznych i konserwatorskich Piotr Cierzniakowski Robert Rogal Jarosław Rogóż s. 271-282
Zastosowanie włóknin Firet Coremat do wykonania podłoży zastępczych dla przenoszonych malowideł ściennych, sgraffit i mozaik Julia Mowińska Robert Rogal Maria Roznerska s. 369-393