Znaleziono 10 artykułów

Piotr Krzysztof Marszałek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powstanie i rozwój organizacyjny polskich formacji policyjnych w południowo-zachodniej Wielkopolsce w latach 1918-1922 Piotr Krzysztof Marszałek s. 13-40
Polscy gubernatorzy miasta stołecznego Warszawy w okresie porozbiorowym 1807-1831 Piotr Krzysztof Marszałek s. 13-48
Prawne podstawy organizacji ochrony VIP-ów w II Rzeczypospolitej Piotr Krzysztof Marszałek s. 13-35
Ślady obcych regulacji w polskim prawie stanów szczególnych XIX w. i początków XX w. Piotr Krzysztof Marszałek s. 13-30
Pozycja ustrojowa Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w świetle obowiązującego prawa Piotr Krzysztof Marszałek s. 47-67
    Zacytuj
  • Udostępnij
Prawo stanów szczególnych II Rzeczypospolitej na tle ówczesnych rozwiązań europejskich Piotr Krzysztof Marszałek s. 49-74
Na marginesie książki o najwyższych władzach wojskowych II Rzeczypospolitej Leszek Kania Piotr Krzysztof Marszałek (aut. dzieła rec.) s. 162-170
Geneza i organizacja polskich formacji policyjnych w Wielkopolsce (1918-1920) Piotr Krzysztof Marszałek s. 169-182
Społeczeństwo a władza : ustrój, prawo, idee : sprawozdanie z XXII Zjazdu Historyków Państwa i Prawa Piotr Krzysztof Marszałek s. 267-273
"Stany nadzwyczajne w Polsce w latach 1918-1989 : szkic ustrojowo polityczny", Lech Mażewski, Toruń 2006 : [recenzja] Piotr Krzysztof Marszałek Lech Mażewski (aut. dzieła rec.) s. 407-412