Znaleziono 22 artykuły

Krzysztof Matuszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Georges’a Bataille’a mistyczna partuza : część pierwsza Krzysztof Matuszewski s. 13-49
Suwerenność - pozór (simulacre) projektu bycia Krzysztof Matuszewski s. 33-51
Simulacrum autentycznej komunikacji : zarys pornoteologii Pierre’a Klossowskiego Krzysztof Matuszewski s. 33-50
Śmiech bogów Maurice Blanchot Krzysztof Matuszewski (tłum.) s. 56-68
Georges’a Bataille’a mistyczna partuza : część druga Krzysztof Matuszewski s. 59-123
Batiille - odeur de la mort Krzysztof Matuszewski s. 65-74
"Powiedzieć wszystko", Donatien Alphonse François de Sade, wybór i tł. Bogdana Banasiaka, Marka Bratunia i Krzysztofa Matuszewskiego, Łódź 1991 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Bogdan Banasiak (aut. dzieła rec.) Marek Bratuń (aut. dzieła rec.) Krzysztof Matuszewski (aut. dzieła rec.) Donatien Alphonse François de Sade (aut. dzieła rec.) s. 75-78
Współczesna antropologia a kantowska krytyka metafizyki André Stanguennec Krzysztof Matuszewski (tłum.) s. 89-96
Klossowski - solecyzm nowoczesności Krzysztof Matuszewski s. 115-130
Artaud Krzysztof Matuszewski s. 121-149
Teoria religii : (fragmenty) Georges Bataille Krzysztof Matuszewski (tłum.) s. 129-137
Georgesa Bataille’a tęsknota za autentycznością Pierre Klossowski Krzysztof Matuszewski (tłum.) s. 137-143
Powrót do Kirkegaarda Régis Boyer Krzysztof Matuszewski (tłum.) s. 145-157
Straszliwy pracownik Jean-Paul Dollé Krzysztof Matuszewski (tłum.) s. 150-153
Moment w Rodez Jean-Michel Rey Krzysztof Matuszewski (tłum.) s. 154-159
Człowiek - eternizacja hiatusu : szkic antropologii Georges'a Bataille'a Krzysztof Matuszewski s. 157-168
Ofiarowanie, święto i zasady świata sakralnego Georges Bataille Krzysztof Matuszewski (tłum.) s. 179-191
Idea substytucji w myśli Huysmansa i Lévinasa : od eskapizmu do konwersji Krzysztof Matuszewski s. 191-218
Pojęcie wydatkowania Georges Bataille Krzysztof Matuszewski (tłum.) s. 193-212
Nietzsche Krzysztof Matuszewski s. 201-232
Pierre Klossowski : rapsod teurgiczny Krzysztof Matuszewski s. 333-342
Egzoteryczna rekonstrukcja Krzysztof Matuszewski Błażej Baszczak (aut. dzieła rec.) Małgorzata Kwietniewska (aut. dzieła rec.) s. 583-612