Znaleziono 5 artykułów

Paweł Matuszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sytuacja młodych naukowców w Polsce : dyskusja redakcyjna z udziałem młodych pracowników nauki z UKSW oraz Politechniki Warszawskiej Paweł Matuszewski Anna Radiukiewicz s. 4-34
Związki zawodowe w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej : analiza funkcjonalna Paweł Matuszewski s. 68-84
Stan gospodarki a stosunek do rządu : Artefakty wynikające z modelu głosowania retrospektywnego Paweł Matuszewski s. 72-82
Prywatyzacja pracownicza w opinii ekspertów związkowych : raport z badań jakościowych Paweł Matuszewski Paweł Ruszkowski s. 93-125
"Gra o jutro usług publicznych w Polsce", Wiesława Kozek, Warszawa 2011 : [recenzja] Paweł Matuszewski Wiesława Kozek (aut. dzieła rec.) s. 107-111