Znaleziono 7 artykułów

Paweł Ruszkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Segmentacja społeczeństwa polskiego - model teoretyczny Paweł Ruszkowski s. 4-22
List od Redaktora Naczelnego Paweł Ruszkowski s. 4
A letter from the Editor-in-Chief Paweł Ruszkowski s. 5
Socjolog przemysłu w warunkach stanu wojennego : przyczynek autobiograficzny Paweł Ruszkowski s. 20-41
Transformacja elektroenergetyki a branżowe grupy interesów Paweł Ruszkowski s. 30-47
Prywatyzacja pracownicza w opinii ekspertów związkowych : raport z badań jakościowych Paweł Matuszewski Paweł Ruszkowski s. 93-125
„JP II - Pokolenie czy mozaika wartości ?”, Paweł Ruszkowski, Poznań-Warszawa 2006 : [recenzja] Teresa Kałuża Paweł Ruszkowski (aut. dzieła rec.) s. 145-148