Znaleziono 3 artykuły

Józef Mayer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Szymona Starowolskiego >>Rozmowa X Plebana z Żołnierzem zwróconym z wojny kozackiej w roku 1648<<", Józef Mayer, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Józef Mayer (aut. dzieła rec.) s. 172
Antoni Malczewski jako tłumacz Lessinga Józef Mayer s. 391-394
"Modlitwa pielgrzyma" i "Litania pielgrzymska" : nieznane druki mickiewiczowskie w Bibliotece Śląskiej Józef Mayer s. 435-455