Znaleziono 5 artykułów

Jadwiga Mazur

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Public Relations w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem Jadwiga Mazur s. 85-95
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena pracy Policji a poczucie bezpieczeństwa obywateli w oglądzie socjologicznym Jadwiga Mazur s. 87-102
  Zacytuj
 • Udostępnij
Między wizerunkiem a komunikacją - miejsce marketingu społecznego w Policji : wprowadzenie do problematyki Jadwiga Mazur s. 87-100
  Zacytuj
 • Udostępnij
„Mobbing w oświacie jako problem społeczny. Uwarunkowania organizacyjne i społeczne konsekwencje przemocy w miejscu pracy na przykładzie uczelni wyższych”, Joanna Wyleżałek, Warszawa 2012 : [recenzja] Jadwiga Mazur Joanna Wyleżałek (aut. dzieła rec.) s. 193-194
Zmiana społeczna i zmiana w organizacji w kierunku strategii komunikacyjnej Jadwiga Mazur s. 207-219
  Zacytuj
 • Udostępnij