Znaleziono 5 artykułów

Monika Mazurek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czynniki wyznaczające tożsamość kaszubską - język, rodzina czy terytorium - próba odpowiedzi na pytanie Monika Mazurek s. 25-36
Rola pielgrzymek w kształtowaniu tożsamości kaszubskiej Monika Mazurek s. 125-142
Tożsamość kaszubska - dziś (i jutro?) Monika Mazurek s. 131-143
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie - kwestie polityczne w świetle przeprowadzonych badań w organizacji Monika Mazurek s. 151-166
"Język, przestrzeń, pochodzenie : analiza tożsamości kaszubskiej", Monika Mazurek, Gdańsk 2010 : [recenzja] Anna Kwaśniewska Monika Mazurek (aut. dzieła rec.) s. 424-427