Znaleziono 1 artykuł

Michaił I. Meltiuchow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Sowietsko-polskije wojny. Wojenno-politiczeskoje protivostojanije 1918-1939 gg., Michaił I. Meltiuchow, Moskwa 2001 : [recenzja] Marcin Stasiewicz Michaił I. Meltiuchow (aut. dzieła rec.) s. 264-270