Znaleziono 15 artykułów

Włodzimierz Mich

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tadeusza Dzieduszyckiego utopia technokratyczna Włodzimierz Mich s. 59-65
Les propriétaires terriens après la Première Guerre mondiale Włodzimierz Mich s. 75-90
Działalność społeczno-polityczna Henryka Wiercieńskiego Włodzimierz Mich s. 91-105
Rodzina w myśli politycznej polskich konserwatystów (1918-1939) Włodzimierz Mich s. 105-116
Własność prywatna w myśli politycznej polskiego ruchu konserwatywnego w II i III Rzeczypospolitej Włodzimierz Mich s. 111-123
Wieś w myśli politycznej ,,Buntu Młodych” i ,,Polityki” Włodzimierz Mich s. 147-157
Wydawnictwa prasowe Związku Ziemian w Warszawie (1917-1923) Włodzimierz Mich s. 201-209
"Ludowcy w polskim życiu politycznym w XX wieku. Sojusznicy - przeciwnicy - wrogowie" : [sprawozdanie z sesji naukowej] Włodzimierz Mich s. 202-203
Ruch konserwatywny w systemie politycznym II Rzeczypospolitej Włodzimierz Mich s. 215-227
Prasa konserwatywna wobec groźby totalizacji Polski (1936–1939) Włodzimierz Mich s. 220-227
The Conservative Press about the Threat of Poland’s Totalization (1936–1939) Włodzimierz Mich s. 228-236
"Anachroniczna kasta czy nowocześni obywatele? Problematyka ziemiańska na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku", Ewa Maj, Włodzimierz Mich (red.), Lublin 2009 : [recenzja] Albin Koprukowniak Ewa Maj (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Mich (aut. dzieła rec.) s. 256-261
Antysemityzm na lamach prasy polskiej po 1989 roku Włodzimierz Mich s. 283-293
"Związek Ziemian w Warszawie (1916-1926) : organizacja i wpływy", Włodzimierz Mich, Lublin 2007 : [recenzja] Damian Sitkiewicz Włodzimierz Mich (aut. dzieła rec.) s. 314-320
Adaptacja państwa w myśli politycznej polskiego ruchu konserwatywnego Włodzimierz Mich s. 387-408