Znaleziono 2 artykuły

Stanisław Michalkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Treści historyczne w monografiach miast i regionów : (główne tezy) Stanisław Michalkiewicz s. 181-189
"Gospodarka magnacka na Śląsku w drugiej połowie XVIII wieku : (na przykładzie majątku Książ)", Stanisław Michalkiewicz,Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Irena Rychlikowa Stanisław Michalkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 748-755