Znaleziono 6 artykułów

Paweł Mickiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie finansowaniem rozwoju lokalnego na poziomie gminy Adam Grzebieluch Paweł Mickiewicz s. 43-52
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategia rozwoju jako instrument działań „administracji uczącej się ” Paweł Mickiewicz Maciej J. Nowak Marzena Pracz s. 189-198
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie przestrzenią na szczeblu lokalnym w gminach atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo = Spatial management at local level within municipalities attractive for tourism and nature Paweł Mickiewicz Maciej J. Nowak s. 403-414
Zarządzanie przestrzenią na szczeblu lokalnym w gminach atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo = Spatial management at local level within municipalities attractive for tourism and nature Paweł Mickiewicz Maciej J. Nowak s. 403-414
  Zacytuj
 • Udostępnij
Decyzje lokalizacyjne jako instrument zarządzania przestrzenią – perspektywa Samorządowych Kolegiów Odwoławczych Paweł Mickiewicz Maciej J. Nowak s. 415-426
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie procesem przygotowania inwestycji drogowych w aspekcie współpracy z jednostkami zewnętrznymi i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji Paweł Mickiewicz s. 487-497