Znaleziono 11 artykułów

Maciej J. Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieruchomości gminne w gminnych programach rozwoju w strefie zewnętrznej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Maciej J. Nowak Teodor Skotarczak s. 33-44
Bezpośrednie instrumenty zarządzania przestrzenią na szczeblu lokalnym a rozwój gospodarczy jako problem badawczy Maciej J. Nowak s. 43-55
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bezpośrednie instrumenty zarządzania przestrzenią na szczeblu lokalnym a rozwój gospodarczy jako problem badawczy Maciej J. Nowak s. 43-55
Decyzje o środowiskowych uwarunkowania w rozwoju lokalnym gmin województwa zachodniopomorskiego położonych w strefie oddziaływania dużego miasta Paweł Kreja Maciej J. Nowak s. 53-61
  Zacytuj
 • Udostępnij
Niesprawność władz publicznych a polityka przestrzenna w Polsce Maciej J. Nowak s. 94-106
Podatek od nieruchomości w zewnętrznych strefach obszarów metropolitalnych Polski Zachodniej Janina Kotlińska Maciej J. Nowak s. 103-110
Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako dopełnienie zasady prawidłowej gospodarki w gospodarce nieruchomościami gminnymi Elżbieta Kicka Maciej J. Nowak s. 124-132
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategia rozwoju jako instrument działań „administracji uczącej się ” Paweł Mickiewicz Maciej J. Nowak Marzena Pracz s. 189-198
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie przestrzenią na szczeblu lokalnym w gminach atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo = Spatial management at local level within municipalities attractive for tourism and nature Paweł Mickiewicz Maciej J. Nowak s. 403-414
Zarządzanie przestrzenią na szczeblu lokalnym w gminach atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo = Spatial management at local level within municipalities attractive for tourism and nature Paweł Mickiewicz Maciej J. Nowak s. 403-414
  Zacytuj
 • Udostępnij
Decyzje lokalizacyjne jako instrument zarządzania przestrzenią – perspektywa Samorządowych Kolegiów Odwoławczych Paweł Mickiewicz Maciej J. Nowak s. 415-426
  Zacytuj
 • Udostępnij