Znaleziono 8 artykułów

Teodor Skotarczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieruchomości gminne w gminnych programach rozwoju w strefie zewnętrznej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Maciej J. Nowak Teodor Skotarczak s. 33-44
Przekształcenia własnościowe w spółdzielniach mieszkaniowych Małgorzata Blaszke Teodor Skotarczak s. 83-92
Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gmin wiejskich Teodor Skotarczak s. 305-314
Obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce po zmianach z maja 2016 roku : Próba ekonomicznej analizy prawa Teodor Skotarczak s. 361-371
Mieszkania spółdzielcze na rynku nieruchomości Małgorzata Blaszke Teodor Skotarczak s. 373-384
Ryzyko inwestowania w fundusze nieruchomości : transpozycja kapitału ludzkiego w Polsce Teodor Skotarczak s. 377-387
Spółdzielnie mieszkaniowe jako deweloperzy na rynku nieruchomości Małgorzata Blaszke Teodor Skotarczak s. 439-449
Specyfika zarządzania spółdzielczymi lokalami mieszkalnymi na przykładzie Szczecina Teodor Skotarczak Monika Śpiewak-Szyjka s. 451-462