Znaleziono 5 artykułów

Jarosław Mikołajec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między geografią polityczną a geopolityką : próba rozgraniczenia terminów = The Attempt at Doing Distinction between Terms: Political Geography and Geopolitics Jarosław Mikołajec s. 97-107
Islam a przestrzeń geograficzna – refleksja historiozoficzna Jarosław Mikołajec s. 145-158
Drogi i bezdroża współczesnej polityki rosyjskiej na przykładzie nacjonalistycznych poglądów Aleksandra Dugina = The Ways of Depravation of the Modern Russian Geopolitics for Example of Nationalistic Opinions by Aleksander Dugin Jarosław Mikołajec s. 167-176
„Spór o determinizm geograficzny”, Jarosław Mikołajec, Gliwice 2013 : [recenzja] Adam Michałek Jarosław Mikołajec (aut. dzieła rec.) s. 306-309
Geograficzna sukcesja religii wielkiego stepu Jarosław Mikołajec s. 388-402