Znaleziono 49 artykułów

Adam Michałek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drodzy Czytelnicy Adam Michałek s. 5
Drodzy Czytelnicy Adam Michałek s. 5
Drodzy Czytelnicy Adam Michałek s. 5
Dear Readers Adam Michałek s. 6
Drodzy Czytelnicy Adam Michałek s. 6
Dear Readers Adam Michałek s. 6
Dear Readers Adam Michałek s. 6
Drodzy Czytelnicy Adam Michałek s. 6
Drodzy Czytelnicy Adam Michałek s. 6
Drodzy Czytelnicy Adam Michałek s. 6
Drodzy Czytelnicy Adam Michałek s. 6
Drodzy Czytelnicy Adam Michałek s. 7
Dear Readers Adam Michałek s. 7
Drodzy Czytelnicy Adam Michałek s. 7
Drodzy Czytelnicy Adam Michałek s. 7
Editorial Adam Michałek s. 7
Dear Readers Adam Michałek s. 7
Dear Readers Adam Michałek s. 7
Dear Readers Adam Michałek s. 7
Drodzy Czytelnicy Adam Michałek s. 7
Drodzy Czytelnicy Adam Michałek s. 7
Drodzy Czytelnicy Adam Michałek s. 7
Drodzy Czytelnicy Adam Michałek s. 7
Drodzy Czytelnicy Adam Michałek s. 7
Drodzy Czytelnicy Adam Michałek s. 7
Drodzy Czytelnicy Adam Michałek s. 7
Dear Readers Adam Michałek s. 8
Dear Readers Adam Michałek s. 8
Drodzy Czytelnicy Adam Michałek s. 8
Dear Readers Adam Michałek s. 8
Dear Readers Adam Michałek s. 8
Dear Readers Adam Michałek s. 8
Dear Readers Adam Michałek s. 8
Dear Readers Adam Michałek s. 8
Dear Readers Adam Michałek s. 8
Dear Readers Adam Michałek s. 8
Dear Readers Adam Michałek s. 8
Dear Readers Adam Michałek s. 9
„De facto” czy „de iure”? : od teologii religii do teologii pluralizmu religijnego Adam Michałek s. 75-94
Sprawozdanie z sympozjum: Początki doktrynalne misji, Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów (Pieniężno, 21 - 22 kwietnia 2012) Adam Michałek s. 243-256
„Religia w stosunkach międzynarodowych. 10-lecie współpracy Instytutu Sto - sunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego ze Zgromadzeniem Słowa Bożego (SVD)”, Anna M. Solarz, red. naukowa Hanna Schreiber, Warszawa 2012 : [recenzja] Adam Michałek Hanna Schreiber (aut. dzieła rec.) Anna M. Solarz (aut. dzieła rec.) s. 259-264
„Dzieci Abrahama. Dialog Kościoła katolickiego z islamem i judaizmem w Polsce w okresie pontyfikatu Jana Pawła II”, Sylwia Górzna, Słupsk 2013 : [recenzja] Adam Michałek Sylwia Górzna (aut. dzieła rec.) s. 294-299
Sprawozdanie z sesji: „Badania religiologiczne w Polsce”, Katedra Historii i Etnologii Religii KUL (Lublin 25 października 2010) Adam Michałek s. 297-301
„Spór o determinizm geograficzny”, Jarosław Mikołajec, Gliwice 2013 : [recenzja] Adam Michałek Jarosław Mikołajec (aut. dzieła rec.) s. 306-309
«Iciin takaldau. Les contes bassar», Jacek Jan Pawlik, Olsztyn 2010 : [recenzja] Adam Michałek Jacek Jan Pawlik (aut. dzieła rec.) s. 347-353
Sprawozdanie : Gnieźnieński Zjazd Misjologów Polskich (11-13 IX 2016) Adam Michałek s. 429-435
Sprawozdanie : Inauguracja roku akademickiego 2016-2017 w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie (8 X 2016) Adam Michałek s. 442-446
Sprawozdanie z seminarium naukowego Pięćdziesięciolecie „Studiów Warmińskich” Adam Michałek s. 462-469
Walny Zjazd Stowarzyszenia Misjologów Polskich w Kamieniu Śląskim (17–19 IX 2017) : sprawozdanie Adam Michałek s. 609-612