Znaleziono 7 artykułów

Katarzyna Milewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Struktura inwestycji na terenie miasta i gminy Szadek w latach 1990-2001 Katarzyna Milewska s. 45-63
Granice Szadku - ocena i propozycje zmian Tadeusz Marszał Katarzyna Milewska Janusz Molenda Andrzej Nowak Marcin Turczyn s. 73-90
Problematyka ścieżek rowerowych w planowaniu przestrzennym i polityce transportowej miasta : na przykładzie Łodzi Katarzyna Milewska s. 95-107
Sołectwo Kromolin Stary w gminie Szadek - użytkowanie ziemi i układ przestrzenny Katarzyna Milewska s. 123-128
Charakterystyka przestrzenna i gospodarcza sołectwa Wielka Wieś Katarzyna Milewska s. 127-138
Sołectwo Kromolin Stary - struktura demograficzna i warunki mieszkaniowe Katarzyna Milewska s. 133-142
Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej na terenie gminy Szadek Katarzyna Milewska s. 147-175