Znaleziono 16 artykułów

Tadeusz Marszał

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Tadeusz Marszał s. 5
Mikołaj Prokopowicz z Szadka – astrolog, astronom, historyk nauki, miłośnik i znawca książki (1489–1564) Tadeusz Marszał s. 5-36
Od redakcji Tadeusz Marszał s. 7-8
Jerzy Karol Kurnatowski (1874-1934) Tadeusz Marszał s. 7-29
Tomasz Szadek – kompozytor, śpiewak, ksiądz Tadeusz Marszał s. 7-25
Zagospodarowanie Szadku w opinii mieszkańców miasta Tadeusz Marszał s. 11-29
Zagospodarowanie Szadku w opinii radnych Tadeusz Marszał s. 30-34
Mieszkańcy o swoim mieście - wybór wypowiedzi Tadeusz Marszał s. 37-45
Granice Szadku - ocena i propozycje zmian Tadeusz Marszał Katarzyna Milewska Janusz Molenda Andrzej Nowak Marcin Turczyn s. 73-90
Zróżnicowanie przestrzenne produkcji rolnej w gminie szadkowskiej : w świetle wyników spisu z 2002 r. Tadeusz Marszał s. 83-96
Ludność miasta i gminy Szadek w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 Tadeusz Marszał s. 83-92
Rozmieszczenie i typy wysokotowarowych gospodarstw rolnych w gminie Szadek Tadeusz Marszał s. 91-104
Pompa - element małej architektury rynku szadkowskiego : rys historyczny Tadeusz Marszał s. 153-159
Henryk Tyluś (1951–2006) burmistrz miasta i gminy Szadek : wspomnienie Tadeusz Marszał s. 197-200
Maciej Tadeusz Adamowicz (1940–2009) – nauczyciel i poeta : wspomnienie Tadeusz Marszał s. 201-206
Pomnik Józefa Piłsudskiego w Szadku - niezrealizowany projekt : w 70 rocznicę śmierci marszałka Tadeusz Marszał s. 211-217