Znaleziono 3 artykuły

Ireneusz Milewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Vom Nutzen der patristischen Literatur für die Erforschung der spätantiken Wirtschaft: das Beispiel der griechischen Kirchenväter des 4. Jahrhunderts Ireneusz Milewski s. 101-112
Oıonomanteía w wybranych relacjach późnoantycznych greckich autorów chrześcijańskich Ireneusz Milewski s. 209-237
„Pieniądz w greckiej literaturze patrystycznej IV wieku. Na przykładzie pism kapadockich Ojców Kościoła i Jana Chryzostoma”, Ireneusz Milewski, Gdańsk 1999 : [recenzja] Waldemar Ceran Ireneusz Milewski (aut. dzieła rec.) s. 475-478