Znaleziono 7 artykułów

Lidia Milka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Historia Maroka", Andrzej Dziubiński, Wrocław 1983; "Podbój Maroka przez Francję 1830-1834", Andrzej Dziubiński, Wrocław 1983 : [recenzja] Lidia Milka Andrzej Dziubiński (aut. dzieła rec.) s. 123-135
"Cywilizacja islamu", Janine i Dominique Sourdel, tł. Maria Skuratowicz i Wojciech Dembski, Warszawa 1980 : [recenzja] Lidia Milka Wojciech Dembski (aut. dzieła rec.) Maria Skuratowicz (aut. dzieła rec.) Janine Sourdel (aut. dzieła rec.) Dominique Sourdel (aut. dzieła rec.) s. 167
"Renesans islamu", Adam Mez, tł. i wstęp Janusz Daniecki, Warszawa 1980 : [recenzja] Lidia Milka Janusz Daniecki (aut. dzieła rec.) Adam Mez (aut. dzieła rec.) s. 169
"Problemy kołonializma i stanowlenije antikołonialnych sił. Soobszczenija istorikow-afrikanistow socialisticzeskich stran", red. W. A. Subbotin [et al.], Moskwa 1979 : [recenzja] Lidia Milka W. A. Subbotin (aut. dzieła rec.) s. 339-343
"Tureckie przemiany. Dzieje Turcji 1878-1923", Tomasz Wituch, Warszawa 1980 : [recenzja] Lidia Milka Tomasz Wituch (aut. dzieła rec.) s. 372-373
"Wspólnota Francuska w Afryce (Communauté)", Jerzy Krasuski, Poznań 1983 : [recenzja] Lidia Milka Jerzy Krasuski (aut. dzieła rec.) s. 380-385
"Documents Diplomatiques Français (t. I) 1954 (21 julliet - 31 décembre); (t. II) 1955, cz. 1 (1er janvier - 30 juin); (t. III) 1955, cz. 2 (1er juillet - 31 décembre). Annexes: (t. I) 1954 (Entretiens des Ministres des Affaires Etrangères (...) concernant l'Indochine en 1954); (t. II) 1955 cz. 1 (Entretiens des Ministres des Affaires Etrangères concernant les problèmes européens (janvier 1955); (t. III) 1955, cz. 2 (Conférence des Chefs de gouvernement de la France, des Etats-Unis, du Royaume de l'U. R. S. S. Genève) (18-23 Juillet 1955). Paris, t. II 1987, t. III 1988 : [recenzja] Lidia Milka s. 610-615