Znaleziono 16 artykułów

Andrzej Dziubiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Okręt gdański "Augustus III Rex Poloniae" w służbie algierskiej w latach 1749-1751 : z dziejów korsartwa i niewolnictwa w Algierze Andrzej Dziubiński s. 47-65
Maghreb i Rosja w ostatniej ćwierci XVIII i na początku XIX wieku Andrzej Dziubiński s. 47-60
"Podole pod panowaniem tureckim. Ejalet Kamieniecki 1672-1699", Dariusz Kołodziejczyk, Warszawa 1994 : [recenzja] Andrzej Dziubiński Dariusz Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 107-111
"Historia Maroka", Andrzej Dziubiński, Wrocław 1983; "Podbój Maroka przez Francję 1830-1834", Andrzej Dziubiński, Wrocław 1983 : [recenzja] Lidia Milka Andrzej Dziubiński (aut. dzieła rec.) s. 123-135
"Un altro Mediterraneo. Una storia comune fra scontri e integrazioni", Salvatore Bono, Roma 2008 : [recenzja] Andrzej Dziubiński Salvatore Bono (aut. dzieła rec.) s. 131-134
"Poselstwo Rafała Leszczyńskiego do Turcji w 1700 roku : diariusze i inne materiały", przygotowała Ilona Czamańska, przy współpracy Danuty Zydorek, wstęp i komentarze Ilona Czamańska, Leszno 1998 : [recenzja] Andrzej Dziubiński Ilona Czamańska (aut. dzieła rec.) Danuta Zydorek (aut. dzieła rec.) s. 151-153
"Przed podbojem. Afryka Północna i Zachodnia w relacjach z XVIII i XIX wieku", Andrzej Dziubiński, Jan Milewski, Warszawa 1980 : [recenzja] Michał Tymowski Andrzej Dziubiński (aut. dzieła rec.) Jan Milewski (aut. dzieła rec.) s. 182-183
Drogi handlowe polsko-tureckie w XVI stuleciu Andrzej Dziubiński s. 232-259
Turek na rencie dożywotniej w Polsce w XVI wieku Andrzej Dziubiński s. 287-292
"Mały słownik kultury świata arabskiego", pod red. Józefa Bielawskiego, Warszawa 1971 : [recenzja] Andrzej Dziubiński Józef Bielawski (aut. dzieła rec.) s. 417-421
Niektóre aspekty gospodarcze i społeczne portugalskiej okupacji atlantyckiego pobrzeża Maroka w latach 1471-1550 Andrzej Dziubiński s. 437-463
Polski rycerz w Maroku w XV wieku Andrzej Dziubiński s. 444-446
Europejczycy w Maroku od połowy XVII do połowy XIX wieku Andrzej Dziubiński s. 447-470
"Na szlakach Orientu. Handel między Polską a Imperium Osmańskim w XVI - XVIII wieku", Andrzej Dziubiński, Wrocław 1997 : [recenzja] Dariusz Kołodziejczyk Andrzej Dziubiński (aut. dzieła rec.) s. 549-551
"The Life of Saladin : From the Works of Imad ad-Din and Baha ad-Din", Sir Hamilton Gibb, Oxford 1973 : [recenzja] Andrzej Dziubiński Hamilton Gibb (aut. dzieła rec.) s. 560-562
Turecki syn konfederata barskiego Józefa Pułaskiego? Andrzej Dziubiński s. 853-856, 931