Znaleziono 12 artykułów

Andrzej Miszczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Euroregiony - nowa forma współpracy Polski z sąsiadami Andrzej Miszczuk s. 37-45
Przemiany demograficzne na Wołyniu w latach dziewiędziesiątych XX wieku Andrzej Miszczuk s. 65-71
Turystyka jako przedmiot planowania strategicznego administracji publicznej Andrzej Miszczuk s. 77-96
Via Intermare w strategii rozwoju Euroregionu Bug Maciej Bałtowski Andrzej Miszczuk s. 89-110
Województwo lubelskie w nowym systemie samorządu terytorialnego Andrzej Miszczuk Magdalena Miszczuk s. 119-127
Teoria a praktyka lokalizacji przemysłu w warunkach polskich i na przykładzie województwa lubelskiego Andrzej Miszczuk s. 131-154
Euroregion "Bug" jako instrument działania i przedmiot poznania Andrzej Miszczuk s. 169-177
Ekonomiczne podstawy demokracji lokalnej w Polsce Andrzej Miszczuk s. 187-196
Wpływ granicy na przemiany sieci miast pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego Waldemar A. Gorzym-Wilkowski Andrzej Miszczuk s. 202-212
"Przemiany narodowościowe na Białorusi", Piotr Eberchardt, Warszawa 1994 : [recenzja] Andrzej Miszczuk Piotr Eberchardt (aut. dzieła rec.) s. 330-332
"Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowowschodniej", Lublin 3-4 października 1994 : [sprawozdanie] Andrzej Miszczuk s. 352-354
Ocena poziomu rozwoju makroregionu środkowo-wschodniej Polski w świetle koncepcji zasobowej, dochodowej i produkcyjnej Andrzej Miszczuk s. 369-386