Znaleziono 19 artykułów

Wojciech Misztal

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Życie w jedności z Duchem i dzięki Duchowi : (status quo, postawa i możliwości chrześcijanina według Listu do Galatów 6,8) Wojciech Misztal s. 7-25
Budowanie udanych relacji międzyosobowych : wypowiedzi św. Urszuli Ledóchowskiej Wojciech Misztal s. 13-26
Stary porządek niewoli grzechu i śmierci : człowiek przed przyjściem Chrystusa Wojciech Misztal s. 25-42
Nabożeństwo do Bożego Serca i uczestnictwo w misterium uświęcenia Wojciech Misztal s. 25-46
Miłosierne oblicze Boga : świadectwo Biblii Wojciech Misztal s. 55-70
Znaczenie chrystusowej miłości miłosiernej dla duchowości chrześcijańskiej na podstawie świadectw nowotestamentalnych Wojciech Misztal s. 61-91
Duchowość i Słowo Boże Wojciech Misztal s. 81-98
Posługa Słowa a tożsamość i duchowość kapłańska : refleksje w związku z Rokiem Kapłańskim Wojciech Misztal s. 91-105
Chrystus, Kościół i Uczta Nowego Przymierza w świetle 1 Kor 11, 23-26 Wojciech Misztal s. 93-106
"Kto modli się, nie traci czasu" : istota i znaczenie modlitwy chrześcijańskiej w świetle Encykliki "Deus caritas est" papieża Benedykta XVI Wojciech Misztal s. 99-111
„»Otrzymała od Ducha Świętego wielki charyzmat«. Św. Urszula Ledóchowska i Urszulanki Serca Jezusa Konającego”, red. Małgorzata Krupecka, Wojciech Misztal, Kraków 2012 ; „Św. Urszula Ledóchowska, Kobieta w Kościele i społeczeństwie”, red. Małgorzata Krupecka, Wojciech Misztal, Kraków 2015 : [recenzja] Sławomir Szczyrba Małgorzata Krupecka (aut. dzieła rec.) Wojciech Misztal (aut. dzieła rec.) s. 115-123
Είς Χριστόν : życie chrześcijańskie i zbawienie jako coraz pełniejsza «koinonia» z Chrystusem Wojciech Misztal s. 118-139
Kwestia całościowego podejścia do człowieka Wojciech Misztal s. 121-134
Życie Chrześcijan jako życie w Chrystusie według św. Pawła Wojciech Misztal s. 168-185
Maryja i odnowienie rodziny Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym Wojciech Misztal s. 205-227
Matka nowego stworzenia Wojciech Misztal s. 231-250
Wiara w pośrednictwo Maryi oraz Jej kult a duchowość pierwszych chrześcijan Wojciech Misztal s. 232-251
Zamieszkiwanie Ducha Świętego w chrześcijaninie : znaczenie dla duchowości Wojciech Misztal s. 375-390
Chrzest: umrzeć z Chrystusem, by zmartwychwstać z Chrystusem : chrzcielny charakter życia chrześcijańskiego wg rz 6, 1-11 Wojciech Misztal s. 401-413