Znaleziono 1 artykuł

Stefan I. Możdżeń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ustrój szkoły średniej w Galicji i próby jego modernizacji w latach 1848-1884", Stefan I. Możdżeń, Wrocław 1974 : [recenzja] Joanna Płaza Stefan I. Możdżeń (aut. dzieła rec.) s. 265-267