Znaleziono 1 artykuł

Zbigniew Mogiła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jakość informacji przekazywanych przez administrację publiczną i ich znaczenie dla procesu ewaluacji wpływu polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy kraju Zbigniew Mogiła Janusz Zaleski s. 31-45