Znaleziono 2 artykuły

Janusz Zaleski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Modelowanie makroekonomiczne gospodarek regionalnych : użyteczne narzędzie czy nieprzydatna zabawa intelektualna? Janusz Zaleski s. 5-28
Jakość informacji przekazywanych przez administrację publiczną i ich znaczenie dla procesu ewaluacji wpływu polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy kraju Zbigniew Mogiła Janusz Zaleski s. 31-45