Znaleziono 2 artykuły

Kazimierz Morawski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego. Średnie wieki i odrodzenie. Ze wstępem o Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego", T. I-II, Kazimierz Morawski, Kraków 1900 : [recenzja] Aleksander Brückner Kazimierz Morawski (aut. dzieła rec.) s. 154-158
"Pisma literackie - z badań nad literaturą polską wieku XVII i XVIII", K. M. Górski ; przedm. poprzedził K. Morawski, Warszawa 1913 : [recenzja] Stanisław Pigoń Konstanty Maria Górski (aut. dzieła rec.) Kazimierz Morawski (aut. dzieła rec.) s. 479-483