Znaleziono 1 artykuł

Władysław Naruszewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Glosy do Uchwały Plenum Naczelnej Rady Adwokackiej, dotyczącej wytycznych w sprawie rozmieszczenia adwokatów i wyznaczania siedzib : ("Palestra" z 1968 r. nr 10) Zdzisław Czeszejko Władysław Naruszewicz s. 63-69