Znaleziono 1 artykuł

E. P. Naumow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Razwitije etniczeskogo samosoznanija sławiańskich narodow w epochu ranniego sriedniewiekowija", Moskwa 1982; "Razwitije etniczeskogo samosoznanija sławiańskich narodow w epochu zriełogo fieodalizma", Moskwa 1989; "Etniczeskije processy w Centralnoj i Jugo-Wostocznoj Jewropie", pod red. E. P. Naumowa, Moskwa 1988 : [recenzja] Juliusz Bardach E. P. Naumow (aut. dzieła rec.) s. 827-830