Znaleziono 1 artykuł

E. L. Nazarowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Liwonskie prawdy kak istoriczeskij istocznik", E. L. Nazarowa, [w:] "Drewniejsze gosudarstwa na teritorii SSSR - materiały i issledowanija 1979 g.", Moskwa 1980 : [recenzja] Stanisław Russocki E. L. Nazarowa (aut. dzieła rec.) s. 150