Znaleziono 2 artykuły

Lech Nieżurawski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Influence of Resources on Application of Competition Tools in Food Industry Companies Based on the Example of Warmia and Mazury Region Lech Nieżurawski Andrzej Skonieczek s. 101-113
Wartość dla klienta wielokanałowego czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa Lech Nieżurawski Bożena Pawłowska s. 243-256