Znaleziono 4 artykuły

Bożena Pawłowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane metody doskonalenia jakości usług publicznych Bożena Pawłowska Izabela Seredocha s. 35-48
Identyfication of Client Satisfaction Attributes as a Factor of Enterprise Competitive Advantage Bożena Pawłowska s. 114-121
Customer Satisfaction in the Product Improvement Process as the Factor Determining Enterprise Operation Effectiveness Bożena Pawłowska s. 140-149
Wartość dla klienta wielokanałowego czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa Lech Nieżurawski Bożena Pawłowska s. 243-256