Znaleziono 1 artykuł

Monika Niedźwiedź

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Monika Niedźwiedź, "Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej", "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego : prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej" z. 73, Uniwersytet Jagielloński, Zakamycze 2000 : [recenzja] Piotr Dobosz Monika Niedźwiedź (aut. dzieła rec.) s. 445-448
    Zacytuj
  • Udostępnij