Znaleziono 10 artykułów

Jakub Niedbalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
CAQDAS - nowoczesne narzędzia wspomagania komputerowego w badaniach jakościowych Jakub Niedbalski s. 6-11
Changes in a Human Life Jakub Niedbalski Izabela Ślęzak s. 6-12
The Role of Sport in the Reconstruction Process of the Identity of a Person with an Acquired Body Disfunction Jakub Niedbalski s. 26-44
Dylematy etyczne i problemy metodologiczne warsztatu badacza na przykładzie badań prowadzonych w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością fizyczną Jakub Niedbalski s. 35-51
Zastosowanie oprogramowania Atlas.ti i NVivo w realizacji badań opartych na metodologii teorii ugruntowanej Jakub Niedbalski s. 60-80
"Odkrywanie CAQDAS. Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych", red. Jakub Niedbalski, Łódź 2013 : [recenzja] Dominika Byczkowska-Owczarek Jakub Niedbalski (aut. dzieła rec.) s. 124-128
Analiza danych jakościowych przy użyciu programu NVivo a zastosowanie procedur metodologii teorii ugruntowanej Jakub Niedbalski Izabela Ślężak s. 126-165
Sport osób niepełnosprawnych w przekazie i dyskursie medialnym w Polsce Jakub Niedbalski s. 130-159
Ciało, przestrzeń i czas jako sfery kontroli versus autonomii podopiecznych : analiza relacji interpersonalnych personelu z niepełnosprawnymi intelektualnie mieszkańcami domu pomocy społecznej Jakub Niedbalski s. 145-161
"Idiomatyczność - synergia - emergencja. Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku", Dariusz Kubinowski, Lublin 2013 : [recenzja] Jakub Niedbalski Dariusz Kubinowski (aut. dzieła rec.) s. 206-209